Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 624
Vangri. Rotha, qua iurabit Vychna de Vangri ad instanciam Laurencii civis Pysdrensis:

Tako ge pomoʃzy bog yakom ya
nýekaʃala ʃwemu parobku wʃzy
ancz polugrzywnÿa v vawrzyncza
czʃo ge ieʃt moy kmecz v nÿego po
loʃzyl