Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 616
Vangri induccio. Testes virtuose Vichne de Vangri ad instanciam Andree de ibidem: primus Clemens de Vangri, secundus Voyslaus de Nadarszice, tercius Albertus de Grodzecz, quartus Stanislaus de Chudzyce, quintus Paszek Rzangnowsky, sextus Przethslaus de Grzibowo — Rotha

yako tho ʃwyadczø yako czʃo
Mýeczko ʃamýanø mÿal
zyanem thø ʃamyanø thø
zamyanø Myeczko yyego pa
ný Vichna vydzerʃzali mÿ
mo trzi latha ʃwymi dzeczmý