Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 612
Induccio Slunczice. Item testes virtuose Dobeslawe de Slunczice ad instanciam Mathie et Petri de ibidem: primus Woyslaus de Nadarszice, secundus Nicolaus Wlodzymirowycz de Chwalicowice, tercius Nicolaus de Rowanthowo, quartus Johannes Chila de Nadarszice, quintus Nicolaus Jandrichowicz, sextus Gelen Nadarszyczskÿ — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako paný do
beʃlawa niczʃ wyanczey nyedzer
ʃzy yedno czʃo ʃzye yey dzalem
doʃtalo