Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 611
Induccio Chwalicowyce. Testes nobilis Margarethe de Chwalicowyce ad instanciam Nicolaum (!) de ibidem: primus Borzislaw Grabyonowskÿ, secundus Vincencius de Chwalicowyce, tercius Andreas de Czelmowo, quartus Johannes Golczewsky, quintus Jacussius de Staw, sextus Gardi de Chwalicowýce — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yʃze Micolaý
pooral Margarzacze rolø czʃo
woʃzny oglandal, na yarz y
na ʃzymø, a nýebil wtrzima
nýv trzech lath.