Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 607
Gorka. Rotha, qua iurabit nobilis Bronissius de Gorka ad instanciam strennui Johannis de Kzansz:

yakoʃm nýe
ʃobyanʃzal ʃzye graniczýcz dzedzyni
panu Janowý , iedno tako yako
vmnÿe vcupil