Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 604
Induccio nobilitatis Srzapky. Item Nicolaus de Srzapky ducit testes erga nobilem Nicolaum de Orzeskowo pro infamia nobilitatis: duos post patrem de clenodio &Baranow&, duos post matrem de clenodio &Wczele& et duos in testimonium —Rotha post patrem:

yako tho ʃwyadczymi
yʃze Micolay ieʃt naʃz brath
naʃzey Crwýey ynaʃzego cle
notu Baranow . ...