Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1397 Pisarz: 6 Numer roty: 60
Item testes Wýsaconi Grziszinskÿ contra Nicolaum de Rzemøchovo: primus Przecslaus Potrowskÿ, Volwram Godeczskÿ, Opat Cocorzinskÿ, Sandko Kaczcowskÿ, Woÿcech Geligowskÿ, Derslaus Gelencewskÿ. — Rotha:

Tako nam po.b.y. + ÿaco tho ʃwatczimi
ÿʃze (micolag ) Czmanʃkÿ ʃamo oʃm wÿʃzacovo ope
cane przigal ÿwczinil gwalt yroʃgnal
karczmarzoui pÿvo.