Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 596
Induccio Jaroczyno. Testes nobilis Mathie de Jaroczyno contra nobilem Derslaum de Mocronos: primus Gnewossius de Lobes, qui presens fuit, secundus Czeley, qui presens fuit de ibidem, tercius Zegota Colaczsky, qui presens fuit, quartus Sandiuogius de ibidem, qui presens fuit, quintus Andreas de Gora, qui presens fuit, sextus Johannes de Lobes — Rotha procedentis:

yako przitem bili yʃze Maczey wy
prawil dzerʃka zrancoyemʃtwa
wktore gÿ wranczil odwadzeʃcza
grzywen.