Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 595
Induccio Szyrniky. Testes nobilis Jaskonis de Szyrniky erga Swyanskonem de Golczewo: primus Przethslaus de Grzibowo, qui presens fuit, secundus Stephanus frater eius, qui eciam presens fuit, tercius Nicolaus Gandkowský, quartus Thomislaus de ibidem, quintus Johannes de ibidem, sextus Chwalibog de Sczÿtnyky — Rotha:

yako przytem bili yʃze ʃwyanʃzek
przibegl gwaltem ʃamo pyanth
ʃtaco dobrimi yako ʃam na[mø Szy]
yaʃkowø goʃpodø y vderzil nan
noʃzem y myeczem ʃzyekl atam
acz ʃzye czʃo doʃtalo tho ʃzye doʃta
lo ʃzayego poczøtkem.