Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 590
Induccio Mokronos. Testes nobilis Derslai de Mocronos contra Jacobum de Sobotka: primus Andreas Czelmyczskÿ, secundus Derslaus Wnýeslawsky, tercius Zawissius de Czyreqwycza, quartus Vincencius de Cobilin, quintus Naczek de Cobilin, qui presentes fuerunt, sed sibi sunt amitales uterini, sextus Mathias de Parzenczewo in testimonium — Rotha:

yako przitem bili, yʃze derʃzek
nyewʃzyal moczø kona Ja
cubowego , aný prawa kne
mu Jacub mÿal.