Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 587
Mocronosz. Rotha, qua iurabit Derslaus de Mocronos contra Nicolaum de Wythaszcze:

Tako mi etc. yako czʃo
namýø zalowal micolay take
go mu røcoyemʃtwa nyeʃnaýø