Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 584
Budzylowo. Item rotha, qua iurabit Janussius Budzylowsky contra Mathiam de Starcowyecz:

Tako po etc. ya
kom [p] nye poʃzyczyl cztir grzy
wen groʃʃow v maczka