Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 580
Rotha, qua iurabit Wlodzÿmirus de Nadarszycze contra Stanislaum filium suum:

Tako gemu etc. yako Sta
niʃlaw [i] nyewloʃzyl ʃweý ʃzoný
poʃagu napolepʃzenye domu bâ
døcz myedzelen, oʃmÿnaʃcze grzy
wýen