Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 577
Induccio Glowczyno. Testes pro parte Mathie de Glowczyno contra Nicolaum de ibidem: primus Abraham de Glowczÿno, secundus Albertus de Clichowo, tercius Zemantha Clymyøczsky, quartus Martinus de Prusi, quintus Johannes Lomycowycz, sextus Petrus de Clichowo — Rotha:

Tako yako [Maczek ] woyczech
cupil dzedzycztwo peʃczynø ... v grzymka ý po
tem maczey ʃwym oczʃem wy
dzerʃzal trzydzeʃczy y trzy lata
pocoyne