Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 574
Rotha Czeleý contra Hankam:

Tako gemu etc. yako Han
cze nyenaleʃzyono wgne
ʃzne bi mýala przodek