Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 570
Induccio Czartky. Testes nobilis Naszyøgnew de Czartky contra Katherinam de Chudzycze: primus Stasszek de Szolcze, secundus Passzek de ibidem, tercius Crczon de ibidem, quartus Stephanus de ibidem, quintus Marcussius de Micolayewyce, sextus Thomas de ibidem — Rotha:

Tako gym yako tho ʃwyadczo
ýako Naʃzyøgnew rzekl katha
rzyne Chudzyczʃke yʃze nechczø
daley twey rzeczy [pa] oprawyacz
ywroczyl gey ... niʃli rok
vʃtan.