Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 568
Rotha Gorasdowo. Rotha, qua iurabit Nicolaus de Gorasdowo contra nobilem Mathiam de Chwalibogowo ad terminos a primis terminis particularibus continue sequentes, sub hac forma:

Tako gemu ÿako (my) ʃzye zawyø
ʃal. maczek liʃta dacz za pyancz
a zadwadzeʃcza grzywen wten
czaʃz [g] kedi zaʃtawą [wy
cupowana nagodi] przýýmo
wal yʃz bi myal penandze
wroczycz azaʃtawø wzancz.