Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 567
Induccio Cobylino. Testes nobilis Vincencii de Cobilino contra virtuosam Margaretham de Cobilino: primus Derslaus Prusky, secundus Martinus Prusky, tercius Radzyk de ibidem, quartus Swýanthoslaus de ibidem, quintus Andreas Prusky, sextus Sdzych de Potharszycza.

... Tako gym etc. yako othem wye
dzø yako pany margorzatha
Cobilinʃka nyeʃegnala mli
narza ʃconÿʃkegego mlyna
ku ktoremu teʃz vyanczencz
prawo ma.

Induccio Margarethe. Testes pro parte Margarethe de Cobylino contra Vincencium de Cobylino: primus Wyrzbantha de Crothoszyno, qui de isto scit, secundus Zauissius Conarzewsky, qui de isto scit, tercius Thomislaus de Sczirkowo, qui eciam de isto scit, quartus Bronissius de Cromolicze, quintus Bogol de Rosdraszewo, sextus Johannes Lewcowsky. — Rotha: