Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 565
Induccio Dzÿrsnýcza. Testes pro parte Bodzanthe de Dzyrsnycza contra nobilem Petrassium de Grzybowo: primus Gnewomirus de Ganszorowo, secundus Jacussius de ibidem, tercius Sandiuogius de Dumýnowo, quartus Jaroslaus de Cosczanký, quintus Petrassius de Glowczyno, sextus Nicolaus de Glowczÿno — Rotha:

Tako gym etc. yako tho ʃwyadczø
yako Bodzantha nýewÿbil
gwaltem ÿmoczø czlowÿeka
vpýotra, ale gÿ wýranczýl