Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 561
Induccio Micolayewycze. Testes pro parte Laurencii de Micolaÿewycze contra nobilem Dobrogostium et Nicolaum de Czelmýcze: primus Dobrogostius de Czelmowo, secundus Michael de ibidem, qui presentes fuerunt, tercius Thomislaus de Czelusczyno, qui eciam presens fuit, quartus Miroslaus Ÿelithowsky, quintus Johannes Drachowsky, sextus Thomislaus Malochowsky — Rotha:

Tako etc. yakoʃmý przýtem
bili gdi derʃka wrøczila
y gʃzwoʃlawem zawzdanýe
zplachcza wczelmowe wa
wrzÿncza , przeczyw dobrogo
ʃtowy ymýchalowy ʃczelmo
wa