Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 560
Jaroczÿno. Item nobilis Mathias de Jaroczyno tenetur iuramentum prestare in decem et octo septimanis peremptorie contra nobilem et virtuosam Margaretham de Miszacowo pro et super manso etc. sub hac forma:

Tako
gemu pomoʃz etc. yako
moý oczecz nedal ʃlada
Mathzeýewy any gego
ʃzenye wz(dz)eʃzanczy grzy
wen, wmagnuʃzewyczach
za ʃluʃbø.