Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 559
Induccio Milay. Testes pro parte strenui Thomislai de Miloslaw contra nobilem Milay de ibidem: primus Mathias de Gorzycze, secundus Jaroslaus de Slawyanczyno, tercius Gnewomirus de Gansorowo, quartus Sulislaus de Dzberkÿ, quintus Jacussius de Bagrowo, sextus Andreas de Dzýrsnycza — Rotha:

Tako gym etc. yako tho
ʃwyaczczø czʃo ieʃt pan
thomiʃlaw [wzlomil] (caʃze) (wʃlomicz) plo
tu pana milayewego
tho ieʃt bil obiczay [g] comu bi trzeba bilo dro
gø iachacz yʃzý
[mi mýal] mogl wzlomycz azazÿø
zagrodzýcz.