Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 557
Grodzecz. Induccio. Testes pro parte nobilium Stanislai, Pacoslai, Bodzanthe et Alberti de Grodzecz contra nobiles Hankam et Katherinam de Starcowyecz: primusOttha de Ganszorowo, qui presens fuit, secundus Jacussius de ibidem, qui de isto scit, sed amitalis frater uterinus, tercius Albertus de ibidem, qui eciam scit, quartus Ratiborius Taczelsky, quintus Dobrogostius Skrzyneczsky, sextus Albertus Swyecoczsky.

Tako gemu etc. czʃom zayøl
dwadzeʃcza ʃkotu nadze
dzyne panye anny thom ʃzayøl po zapowyedzenu
dzedzyny weʃzcodze

Item induccio Hancze et Katherine predicte contra nobiles prenotatos: primus Albertus Chudzyczsky subagaso, secundus Nicolaus Oszeczsky, tercius Czacerad de Chwalkowo, quartus Boguchwal de Nadarszycze, quintus Adam Bernartský, sextus Petrus filius eius. Rotha, qua iurabit Derslaus procurator Anne Beganowska contra nobilem Vincencium de Strzalkowo: