Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 556
Rotha sequentis:

Tako gim ... yakoʃm przy
tem bil[i] yʃze naʃtcze przy
noʃzony penandze do Starco
wcza, pyancz adwadzeʃcza
grzywen gyey maczerzyʃný
czʃoʃz ʃzye gey puʃczyʃnø do
ʃtalo, kuktorim penandzem
onÿ ʃø blyʃzy Staniʃlaw
a pacoʃlaw. ...