Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 554
Tercia:

Tako gÿe, yakon ia [nÿepo
ʃlala] nyecaʃala ʃedmy kmo
thowyeczom a oʃmemu pa
nýczu tknøcz kolow ʃedmy
dzeʃanth prze ʃeʃtrzy po
granyczy medzy copczy