Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 551
Induccio Strzalcowo. Testes pro parte nobilis Johannis de Strzalkowo contra strenuum Petrassium de Beganowo: primus Nicolaus Parusowsky maioris, secundus Dobeslaus de ibidem, tercius Mathias de ibidem, quartus Nemyerza de Comorze, quintus Nicolaus de Comorze, sextus Mathias de Staw — Rotha:

Tako gÿm etc. yako tho ʃwýadczø
yako [tho] czʃo pan pýotraʃz obza
lowal pana yana ocobilø by
mu yø chøʃzyebnø rzeczø zdzÿl
theÿ kobili Jan choʃzebne nýe
ʃzdzyl, ale mu ieʃt zdobitkem
przygana (dodomu) y thø cobilø [woʃ
nemu] wczaʃ ywgodzynø dal
zapowyadacz.