Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1397 Pisarz: 5 Numer roty: 55
Nota testes, que (!) ducit Stachna civissa de Gorka: primus Stanko de Gorka civis, secundus Cracowka civis ibidem in Gorka, tercius Johannes carnifex in Gorka, quartus Johannes Vczechouicz ibidem, quintus testis Micolay Balek, sextus Nicolaus Põczbrzuch — Rotha eorum testium:

= tako nam pomozi bog Jaco to
ʃwadczimi iaco vѻcenecz [ʃtachnina ] ʃzwѻl
ʃtachnina zyta zaczternaczcze grzywni
itego vzitek yma