Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 549
Gora. Rotha, qua iurabit virtuosa Margaretha de Gora contra Lassotham de Brzostowo:

Ta
ko gye pomoʃzy bog etc.
yakoʃm nye ýala ʃamo
trzecza gwaltem wla
ʃoczynø dzedzynø aný
gego vlyczek dobiwala
wbrzoʃtowo.