Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 548
Induccio Gorka. Testes pro parte nobilis Andree de Gorka contra laboriosum Laurencium de Babyno: primus Johannes de Gorka, Secundus Nicolaus de Slawÿanczyno, tercius Gnewomirus de Ganszorowo, quartus Theodricus Czaszoltowskÿ, quintus Jaroslaus Slawyanczskÿ, sextus Mathias de Wyslawycze — Rotha:

Tako gym pomoʃz etc. yako tho
ʃwyadczø. yako pan Jandrzey
necaʃal vawrzka ʃwym
ludzem lapacz aný ʃgego
radø lapan