Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 546
Induccio Výthoòze. Testes pro parte Wythosze de Goluthowo contra nobilem Katherinam olim de Drzansgowo: primus Mathias de Zaleszye, secundus Domarath de ibidem, tercius Vbiszek de Vnÿastowycze, quartus Swanthoslaus Tupadlsky, quintus Albertus Rzemýenewsky, sextus Johannes Maliczsky — Rotha:

Tako gym etc. yako tho
ʃwýadczo yako wythocha
yʃwym oczʃem wydzerʃala
mymo trzydzeʃczy lath po
coyne y mýrne, trzeczø czøʃcz
trzecze czøʃczý, drzøʃgowa,
nÿgdze nÿe[t]otmÿenýayøcz