Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 545
Rotha, qua iurabit nobilis Katherina Caminensis contra nobilem Katherinam olim de Drzansgowo, matrem Stanislai, sub hac forma:

Tako gýe pomoʃzy bog
etc. yakoʃm nÿe otnawy
ala anÿ [otnawýala] prze
ýedn[ava]ala nýcogo (o) (thø) otrze
czø czøʃcz trzecze czâʃczy
drzoʃgowa czø nanÿø
katharzýna zalowala aʃz trzýdzeʃczy lath y trzy
omýnøla