Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 541
Alii duo post matrem:

Tako gym yako tho ʃwyadczø
yʃze Maczey ieʃt naʃz brath
pomaczerzÿ naʃzeÿ Crweý y
naʃzego zawolanÿa Wanʃzy
kow ...