Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 540
Induccio nobilitatis Raszewý. Testes Mathie de Raszewý contra nobilem Barthossium de Magna Coszmÿn pro infamia nobilitatis, qui debet ducere duos post suum patrem seniores, si sunt, de clenodio &Grabÿe&, et duos post matrem de clenodio &Wanòzýky& et duos in testimonium. — — — Rotha primorum duorum:

Tako
gym etc. yako tho ʃwyadczø
yʃze Maczeÿ ieʃt naʃzego ʃczy
tu naʃz brath naʃze crweÿ
ýnaʃzego zawolanÿa Grabÿe