Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 537
Induccio Barane (?). Testes nobilis Dobeslai de Bodcze contra Katherinam et Hankam de Starcowyecz: primus Manek Placzkowsky, qui presens fuit, sed sibi est avunculus uterinus, secundus Andreas de Wangri, tercius Nicolaus Wangersky, Drogoslaus de Wangri, quintus Andreas de Nadarszycze, sextus Myeczko Wangerskÿ.

... Tako gemu yakoʃm [przy
tem bil] ia tego poʃzel bil
od dobeʃlawa , y pyenandze
pyancz grzywen adwadze
ʃcza, [N] groʃʃow ʃzyrokich
Naʃtcze odlÿczil poʃagu
yey maczerzyʃn%. ...

Induccio Katherine et Hancze. Testes nobilium Katherine et Hancze de Starcowyecz contra Dobeslaum de Bodecz: primus Gregoruis de Romÿeÿewýcze, qui presens fuit, quod nunquam peccunie ibi sunt inportate, secundus Albertus subagazo de Chudzycze, qui scit, quia ibi non sunt importate, tercius Adam Belczek de Bernatky, qui eciam scit, quia ibidem non est inportatum dotalicium hoc, quartus Petrus filius Ade Belczkonis, quintus ohannes Mroczkowský Grzymala, sextus Jacussius iuvenis Myeczewsky — Rotha: