Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 536
Lascz. Item dominus Lascz debet iurare ad proximos terminos particulares contra nobilem Andream de Dzyrzsnÿcza sub hac forma:

Ta
ko gemu pomoʃz etc. ya
koʃim nyekaʃal ʃwÿm
ludzem ʃzyecz Jandrzeye
wey lankÿ.