Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 534
Induccio Gora. Testes nobilis Andree de Gora contra nobilem Jacobum de Wlawa: primus Petrus de Przeranÿe, secundus Albertus de Przeranÿe, tercius Jacobus de Przeranÿe, quartus Andreas de Przeranÿe, quintus Johannes de Sosnÿcza, sextus Samborius castellanus Dzbancensis.

Tako gym etc yako tho yʃze yakub
nÿelowýl rib gwaltem naʃta
wýe Jandrzeyewem zamotrzecz
Jaco ʃam aʃe z dwemanaʃcze
podleyʃzými tam Jaco ieʃt woz
ný vcaʃal.

Induccio Wlawa. Testes nobilis Jacobi de Wlawa contra nobilem Andream de Gora: primus Przybislaus Bruczkowsky, secundus Typhanus Bruczkowsky, tercius Benak Jaraczewsky, quartus Bariczka Jaraczewsky, qnintus dominus Przybislaus Brensky dapifer, sextus Michael de Ostrowÿeczsko, thezaurarius — Rotha: