Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 529
Induccio. Testes nobilis Nicolai de Woyaczewo contra nobilem Milay de Miloslaw: primus Raczybor Taczelsky, secundus Bartholomeus Grabowyecz, tercius Dobeslaus Rogalinsky, quartus Berwolt Wyslawsky, quintus Johannes Jaroslawsky, sextus Mathias de Wyslawycze — Rotha:

Tako gym etc. yako tho ʃwyadczo
yako [czʃo ieʃt] p[od](rzy)dzelono pana
milayewø dzelniczø, the ieʃt mi
colay nÿepooral, ale [czʃo ieʃt ge
mu oddzelono, p] Micolay nye
pooral rola pana Milaÿowe kto
ra bila Micolayewemu bratu
przydzelona.