Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 526
Item domina Syenka debet iurare ad proximos terminos particulares contra nobilem Andream de Gora in hac forma — Roth/a//:

Tako gyey etc. yakoʃm zpanem
Jandrzeyem nigdi ne vmowy
la bi on tam poʃlal ʃwego
aya ʃwego tam gdzye ʃzye
kyri braný