Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 524
Post matrem:

Tako gym etc. ÿako tho ʃwy
adczø yako yadwiga pÿo
trowa matka bila naʃza
ʃzyoʃtra naʃzeÿ Crweÿ ʃla
chetne y naʃzego zawolanya
Czolcow.