Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 523
Induccio nobilitatis. Petrassius Grabyonowsky filius Henrici debet ducere testes contra nobilem Andream de Gora pro infamia nobilitatis: duos seniores de clenodio &Zwýnký& de regno Polonie si sunt, si non sunt, extunc quos poterit de suo clenodio &Zwynky& post patrem, duos post matrem de clenodio &Czolkow& et duos in testimonium — — — Rotha primorum duorum post patrem:

Tako
gim etc. yako tho ʃwyadczø
yʃze pyotraʃz ieʃt naʃego
ʃczitu ynaʃey crweý (ʃlachetne)y naʃze
go zawolanya Swynek
pooczʃu