Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 521
Induccio. Testes nobilis Chwal de Crotkech Syg contra virtuosam Swyachnam de Dzeczmarowycze: primus Martiuus Wangersky, secundus Johannes Wangersky, tercius Nicolaus de Srapký, quartus Bodzantha Dzyrsnyczsky, quintus Bartholomeus de Bagrowo, sextus Jacussius Bagrowsky — Rotha:

Tako gim etc. yako tho ʃwyadczø
yako tha ʃeʃcz dzeʃanth grzywen
czʃo gich opolowyczø ieʃt obʃzalo
wala Smýchna Chwal thy pe
nandze bili [zoczÿʃny anýe ʃma
czeriʃny] zmaczerzyʃny anye ʃzoczy
ʃzný.