Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 520
Induccio. Nobilis Nicolaus de Chwalicowycze contra nobilem Smychnam de Nadarszycze: primus Thomas Chwalicowsky, Johannes Scampsky, Dersko Stawsky, Laurencius de Staw, Gardi de Chwalicowycze, Bogussius Czelusczvnský — Rotha:

Tako gim etc. yako tho ʃwy
adczø yako micolayazeʃmychnø
nyedzelono bidlem ale gye
gednacze ʃkaʃzali dacz poʃag
iako gynne ʃzyeʃtrze