Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 519
Induccio. Nobilis Symani de Szyrniky ducit testes contra nobilem Elyzabeth de Marszelewo ad proximos terminos particulares: primus Przedeslaus de Grzybowo, Johannes Orzeskowycz de ibidem, Vittus de ibidem, Stachnik Czarthcowský, Nicolaus Golemowsky, Petrassius Pyglowský — Rotha:

Tako gim etc. yako tho ʃwyad
czø iʃze Pan Marcuʃz Marsze
lewʃký ieʃt zaʃtawil ʃrzebro
[wo] zaʃwego zdrowego zýwo
tha woʃzmý grzywyen zemʃkych penandzy panu Symanowy
Syrniczʃkemu.