Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 518
Induccio Parusowo. Testes nobilis Johannis de Paruszowo contra nobilem Nicolaum de ibidem: primus Dobeslaus de Parva Parusowo, qui presens fuit, Mathias de Parusowo, qui presens fuit, Bodzantha de Parusowo, qui presens fuit, Jacobus Rogoszynsky, Mroczek subiudex Poznaniensis, Coszysko &Chorøòze& — Rotha:

Tako gym etc. yakoʃmy przytem
bili, [gdi ieʃt myal Jan Wyecze
poʃpolite zmycolaÿem] czʃo ʃzye
doʃtali rany Janowy otmyco
laya. tho ʃzÿe doʃtalÿ zamýco
layewym poczantkem, ýʃzy pyrz
we ranyl. ...