Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 517
Item Vincencius debet iurare contra nobilem Jacobum de Baskowo ad proximos terminos particulares. — Roth/a//:

Tako gemu pomoʃzy bog etc.
yʃze tho ʃedliʃko nyeʃaʃtawyo
no wedwu copu, anye bila ʃmo
wo obudawyene, bÿ ge mýal
zaplaczýcz