Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 516
Induccio. Nobilis Janussius de Marcowycze ducit testes contra nobilem Ozep de ibidem: primus Andreas Wyslawsky et iste scit, quia ibi sunt scopuli, secundus Woyslaus de Nadarszycze, Johannes de Nadarszycze, Martinus de Nadarszycze, Nicolaus frater Martini de ibidem, Szamborius castellanus Dzbanczensis.

Tako gym etc. yako tho etc.
czʃo ieʃt pan oʃzep porøbil drze
wo iako ieʃt woʃný oglandal
tam ieʃt porambil naʃwem
anye mymo copcze ʃnamye
nythe aný tam copczew nÿe

Induccio Ozep. Item nobilis Ozep ducit contra predictum: primus Bodzantha Chlapowsky, Mathias Slawyanczsky, Nicolaus frater eius de ibidem, Jacussius Bagrowský, Bartholomeus de Bagrowo, Nicolaus Wydzerewskÿ — Rotha: