Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 514
Induccio Milay. Nobilis Milay de Miloslaw ducit testes contra nobilem Philippum de ibidem: primus Stanislaus de Grodzecz, Petrus de Slachczyno, Stephanus de Slachczýno, Sandiuogius de Roscowo, Johannes de Dzeczmarowo, Mathias de Starcowyecz — Rotha:

Tako etc. yako [Mycolay ] (Swyanthoʃlaw ) roʃdzelil
Orzechowo ʃmýcolayem wyecu
giʃtim dzalem y ten dzal wýdzer
ʃzal dobrowolno mýmo trzy lata