Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 513
Item nobilis Nicolaus de Slup debet statuere Petrassium et Martinum suos familiares ad proximos terminos particulares, qui debent iurare in hec verba contra nobilem Dominicum de Murzynowo:

Tako gym po etc. yako tho ʃwyad
czymi yʃze pan Philip [za]placzýl
penyandze panu dominicowy
wczaʃz ywdzen yakoʃz przÿ yaczele
ʃø ʃkaʃzaly ý gÿego ʃzye ludzmý ʃpaʃz nyeroʃzeʃla.