Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1418 Pisarz: 29 Numer roty: 512
Induccio. Testes nobilis Nicolai de Gorasdowo erga nobilem Woyslaum de Nadarszycze: Derslaus Prusky, Andreas Prusky, Bartholomeus Prusky, Clemens Glowczynsky, Abraham Glowczynsky, Barthossius Glowczynsky — Rotha:

Tako gym etc. yako tho ʃwyadczo
czʃo ieʃt Micolay poʃzyekl løką
tho ieʃt poʃzyekl, yʃze mu zaʃta
wyono ÿ ieʃt wtrzimanu tako
dlugo iako iego liʃti mowýø
newÿpuʃczayøcz.