Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 511
Induccio. Induccio testium nobilis Johannis Chila de Nadarszyce contra honorabilem Symonem custodem Poznaniensem: Martinus de Nadarszyce, Nicolaus frater eius de ibidem, Wlodek de Nadarszyce, Jacussius de Nadarszyce, Thomas Grabonowsky, Drogoslaus Wangersky — Rotha:

Takogim etc. yako tho ʃwÿaczczo
czʃo ieʃt chila [oral] ..., poo
ral. tho ieʃt milczanø mýmo
trzy lata agranicze neprzeoral